EMU 99069 - THANE PANVEL

EMU 99069 - THANE PANVEL

No. Stn Code Station Name Arrival Departure Distance
1 TNA THANE Source 21:36   0
2 AIRL AIROLI 21:43   21:44   6
3 RABE RABALE 21:46   21:47   8
4 GNSL GHANSOLI 21:49   21:50   11
5 KPHN KOPAR KHAIRNA 21:52   21:53   12
6 TUH TURBHE 21:56   21:57   15
7 JNJ JUINAGAR 22:00   22:01   18
8 NEU NERUL 22:04   22:05   20
9 SWDV SEA WOOD DARAVE 22:08   22:09   20
10 BEPR BELAPUR C B D 22:12   22:13   24
11 KHAG KHARGHAR 22:16   22:17   26
12 MANR MANSAROVAR 22:19   22:20   28
13 KNDS KHANDESHWAR 22:22   22:23   31
14 PNVL PANVEL 22:27   Destination 35
EMU 99067 - THANE PANVEL

EMU 99067 - THANE PANVEL

No. Stn Code Station Name Arrival Departure Distance
1 TNA THANE Source 18:10   0
2 AIRL AIROLI 18:17   18:18   6
3 RABE RABALE 18:20   18:21   8
4 GNSL GHANSOLI 18:23   18:24   11
5 KPHN KOPAR KHAIRNA 18:26   18:27   12
6 TUH TURBHE 18:30   18:31   15
7 JNJ JUINAGAR 18:34   18:35   18
8 NEU NERUL 18:38   18:39   20
9 SWDV SEA WOOD DARAVE 18:42   18:43   20
10 BEPR BELAPUR C B D 18:46   18:47   24
11 KHAG KHARGHAR 18:50   18:51   26
12 MANR MANSAROVAR 18:53   18:54   28
13 KNDS KHANDESHWAR 18:56   18:57   31
14 PNVL PANVEL 19:01   Destination 35
EMU 99065 - THANE PANVEL

EMU 99065 - THANE PANVEL

No. Stn Code Station Name Arrival Departure Distance
1 TNA THANE Source 09:14   0
2 AIRL AIROLI 09:21   09:22   6
3 RABE RABALE 09:24   09:25   8
4 GNSL GHANSOLI 09:27   09:28   11
5 KPHN KOPAR KHAIRNA 09:30   09:31   12
6 TUH TURBHE 09:34   09:35   15
7 JNJ JUINAGAR 09:38   09:39   18
8 NEU NERUL 09:42   09:43   20
9 SWDV SEA WOOD DARAVE 09:46   09:47   20
10 BEPR BELAPUR C B D 09:50   09:51   24
11 KHAG KHARGHAR 09:54   09:55   26
12 MANR MANSAROVAR 09:57   09:58   28
13 KNDS KHANDESHWAR 10:00   10:01   31
14 PNVL PANVEL 10:06   Destination 35
EMU 99063 - THANE PANVEL

EMU 99063 - THANE PANVEL

No. Stn Code Station Name Arrival Departure Distance
1 TNA THANE Source 23:32   0
2 AIRL AIROLI 23:39   23:40   6
3 RABE RABALE 23:42   23:43   8
4 GNSL GHANSOLI 23:45   23:46   11
5 KPHN KOPAR KHAIRNA 23:48   23:49   12
6 TUH TURBHE 23:52   23:53   15
7 JNJ JUINAGAR 23:56   23:57   18
8 NEU NERUL 00:00   00:01   20
9 SWDV SEA WOOD DARAVE 00:04   00:05   20
10 BEPR BELAPUR C B D 00:08   00:09   24
11 KHAG KHARGHAR 00:12   00:13   26
12 MANR MANSAROVAR 00:15   00:16   28
13 KNDS KHANDESHWAR 00:18   00:19   31
14 PNVL PANVEL 00:24   Destination 35
EMU 99061 - THANE PANVEL

EMU 99061 - THANE PANVEL

No. Stn Code Station Name Arrival Departure Distance
1 TNA THANE Source 22:55   0
2 AIRL AIROLI 23:02   23:03   6
3 RABE RABALE 23:05   23:06   8
4 GNSL GHANSOLI 23:08   23:09   11
5 KPHN KOPAR KHAIRNA 23:11   23:12   12
6 TUH TURBHE 23:15   23:16   15
7 JNJ JUINAGAR 23:19   23:20   18
8 NEU NERUL 23:23   23:24   20
9 SWDV SEA WOOD DARAVE 23:27   23:28   20
10 BEPR BELAPUR C B D 23:31   23:32   24
11 KHAG KHARGHAR 23:35   23:36   26
12 MANR MANSAROVAR 23:38   23:39   28
13 KNDS KHANDESHWAR 23:41   23:42   31
14 PNVL PANVEL 23:47   Destination 35